Korvaussummat

Perussumma €
Vakuutetun ikä
kuolinhetkellä
 Vakuutettu kuollut
vuonna 2016
Vakuutettu kuollut
vuonna 2017
- 49 16 430 16 430
50 15 350 15 350
51 14 260 14 260
52 13 130 13 130
53 12 050 12 050
54 10 990 10 990
55  9 890 9 890
56 8 800  8 800
57 7 770 7 770
58 6 620 6 620
59 5 540 5 540
60 - 4 570 4 570
     
Lapsikorotus €
  7 400 7 400
     
Tapaturmakorotus
50 % perussumman ja lapsikorotuksen yhteismäärästä.